Jeg vil ha det litt gøy og spennende med sparing, derfor er jeg i gang med et eksperiment som involverer høy giring for å kjøpe aksjefond. Jeg velger å skrive om dette for å belyse at giring verken er farlig eller skummel. Giring forbinder de fleste med risiko, og blåser dette ofte opp til sterkt overdrevet risiko med konsekvenser helt opp i det blå. Selv har jeg brukt giring i flere år, og angrer ikke på det. Jeg vil også nevne at det er bare en veldig liten del av min totale portefølje som er konstruert på den måten som er beskrevet her.

Først noen linker om temaet:

Verdipapirbelåning med eksempler og risiko er for øvrig beskrevet av Nordnet her: https://www.nordnet.no/no/tjenester/verdipapirbelaning

Belåning er også roten til mye vondt: https://blogg.nordnet.no/feilvurdering/

Og for de som lurer på hvorfor jeg girer opp, når ‘alle’ venter et kursfall: https://blogg.odinfond.no/ikke-penger-bankkonto-venter-borsfall

Introduksjon til mitt case

Tidsperspektivet mitt har en lengde på ca. 15 år. Kort fortalt skal jeg få 17 000 kroner til å yngle på indekser eller aksjefond, til 344 300 kroner. Dette tilsvarer en avkastning som er over 20 gangen egenkapitalen, eller over 2 000 %. Jeg skal demonstrere dette i praksis med å følge X antall slike porteføljer på 17 000 kroner. Dette girer jeg opp ca. 3 gangen. Jeg skal gå igjennom risiko og konsekvensen av risikoen.

Hva og hvordan

Jeg benytter Nordnet sin aksjebelåning, og siden jeg ikke er Private banking kunde, kan jeg få aksjekreditt til 2,99 % effektiv rente på maks 50 000 kroner i hver portefølje.

Pr nå har jeg satt opp 3 porteføljer, der hver av disse startet med 17 000 kroner i egenkapital. Videre har jeg stilt disse 17 000 til sikkerhet for å låne 50 000 kroner ekstra til hver portefølje. Total kjøpekraft pr portefølje er derfor 67 000 kroner, der 50 000 av disse er aksjelån med 2,99 % i rente.

Det er en tommelfingerregel at den globale indeksen beveger seg i snitt 10 % for året. Altså det er gjennomsnittet over mange tiår. De siste 10 årene har f.eks Odin Global beveger seg over 12 % for året. Det er også en slags gjennomsnitt for flere globale aktiv forvaltede fond. Jeg benytter derfor 12 % gjennomsnittlig avkastning som eksempel og mål.

En portefølje som består derfor av 17 000 kr i EK, og 50 000 kr i gjeld, vil ha en verdi på 344 303 kroner etter at rentekostnaden på 22 425 kr er trukket fra. Rentekostnaden på 124,60 kr/mnd. pr portefølje, betaler jeg inn ekstra hver mnd.

Formelen er: 67000*(1,12^15)-(50000*0,0299*15)=344303.

I tillegg kommer fradrag for rentekostnaden. Fradraget er ikke tatt med og kan anses som bonus.

Risiko og konsekvenser

Jeg må benytte diversifisering for å få maks belåningsgrad. Som figuren under viser, så vil spredningen avgjøre belåningsgraden.

Belåningsgraden avgjør hvor mye du kan låne og er fallhøyden før et evt. tvangssalg. Belåningsgraden min ligger på ca. 89% %. Med det som utgangspunkt så vil en portefølje på 67 000, gi 59 630 kr i belåningskapasitet. Siden jeg velger å benytte meg av 50 000 kr, så er «fallhøyden» 9 630 kr. Med andre ord så kan porteføljen falle med 9630 kroner (eller 15,67 %) før fondsandeler blir tvangssolgt.

Skulle eksempelvis ‘massakren’ fra 1987 gjenta seg (20 % prisfall på Oslo børs) dagene etter etableringen av min fondsportefølje, så vil jeg f.eks se at 2-3 000 kroner av 17 000 som jeg hadde i EK, bli solgt bort. Alternativt kan jeg skyte inn 2-3 000 kr ekstra før tvangssalget blir gjennomført, enten som EK eller som ytterligere fondskjøp. Med dette i bakhånd, kan jeg redusere eller fjerne risikoen hvis den er faretruende.

Merk at risikoen er størst i kjøpstidspunktet og dagene/ukene etter. Men som månedene og årene går, vil avstanden ned til «tvangssalg» bli større og større som følge av utvikling av porteføljen mens gjelden er fast.

Alternativet uten giring

Hvis jeg i stedet for giring, la inn en egenkapital på 17 000, for deretter månedlige innskudd på 124 kroner (som representerer rentekostnaden), ville porteføljen ha en verdi på 151 450 kroner etter 15 år.

Hvor dårlig må avkastningen være for at det ikke lønner seg med 3x giring på 2,99 % rente? Med denne ‘setup’-en (17k EK + 50k lån), må den gjennomsnittlige avkastningen på porteføljen være 6,56 % for at giring skal lønne seg fremfor en ikke-giret alternativ i en periode på 15 år.

Man kan selvsagt leke med alternative hybrider, der man selger overskudd fondsporteføljen for å redusere gjeld og øke EK, men jeg er interessert å holde min gjeldsgrad til maksimalt, men innenfor 2,99 % satsen.

Mine porteføljer

Mange av porteføljene mine er vektet mot Norden samt litt bransjefond. I tillegg har de fleste Nordnet sin Smart 15 fond.

Standardavviket på de 3 første porteføljene, ligger godt innenfor nedfallshøyden på både 3 år 5 år. Med andre ord, i de siste 5 årene er det ingen hendelsesforløp som ville gjøre noen av porteføljene risikoutsatt, selv om den verste av dem hendte rett etter kjøpstidspunkt.

Portefølje nr. 1:

Shareville: https://www.shareville.no/medlemmer/android/portfolios/385501/yield

Standardavviket for de siste 5 årene ligger på ca. 9,28 %

Avkastningen for de siste 12 månedene er 21,7 %. Hvis denne ble opprettet første virkedag i 2019, hadde avkastningen på egenkapitalen vært 85,5 % takket være giring.

Portefølje nr. 2:

Shareville: https://www.shareville.no/medlemmer/android/portfolios/385500/yield

Standardavviket for de siste 5 årene ligger på ca. 10,7 %

Avkastningen for de siste 12 månedene er 23,5 %. Hvis denne ble opprettet første virkedag i 2019, hadde avkastningen på egenkapitalen vært 92,6 % takket være giring.

Denne porteføljen startet jeg i midtveis av oktober 2019. Slik er situasjonen pr. 28. november samme år. EK er vokst fra 17 000 til 21 001, differansen i belåningsverdien er i skrivende stund 13 178 kr.

Portefølje nr. 3:

Shareville: https://www.shareville.no/medlemmer/android/portfolios/385502/yield

Standardavviket for de siste 5 årene ligger på ca. 12,5 %

Avkastningen for de siste 12 månedene er 24 %. Hvis denne ble opprettet første virkedag i 2019, hadde avkastningen på egenkapitalen vært 94,5 % takket være giring.

Porteføljer som kommer:

Jeg skal sette opp flere porteføljer i løpet av 2020, og det kan hende jeg setter om en 25 % fordeling mellom 4 teknologifond. Målet med å ha 4 fond, er å oppnå en 85 % belåningsgrad i stedet for 80 %.

Det kommer nok en ny post om status etter Q1-2020, eller halvårsstatus i juli.

Bloggen har ikke tatt hensyn til den nye belåningsregelen til Nordnet om at et fond, representerer 5 aksjer.

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.